Contact : 071 – 2032410

Haaglanden Advocatuur

Vernieuwd rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten
Onlangs is het vernieuwde rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten in werking getreden. Zie: https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/

Belang
Het rechtsgebiedenregister is vooral voor rechtzoekenden van toegevoegde waarde. De rechtzoekende kan door middel van het register een passende advocaat vinden, welke hem/haar kan helpen bij zijn/haar hulpvraag. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ervaart een toenemende behoefte aan gespecialiseerde advocaten. Op deze wijze hoopt de NOvA rechtzoekenden houvast te bieden.

Vereisten advocaten
Aan deze registratie zijn voorwaarden verbonden. Advocaten dienen per geregistreerd rechtsgebied tenminste 10 opleidingspunten per jaar halen. Deze opleidingspunten behaalt een advocaat door gerichte cursussen te volgen, welke bijdragen aan het onderhouden en/of het ontwikkelen van zijn/haar professionele kennis en kunde. Tevens dient de registratie openbaar gemaakt te worden. 

Openbaarmaking
Ingevolge artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de Advocatuur, maakt Haaglanden Advocatuur openbaar en publiekelijk toegankelijk haar registratie bekend:

Mw. mr. H. Devkinandan heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht;
  • Strafrecht algemeen;
  • Bestuursrecht algemeen;
  • Insolventierecht (Wsnp).

Deze registratie verplicht mij, mw. mr. H. Devkinandan, elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor 2020 is de Verordening Covid-19 van toepassing. Dit betekent dat de verplichte 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied tijdelijk zijn teruggebracht naar 5. Verder zijn de verplichte 20 PO-punten gehalveerd naar 10.

Haaglanden Advocatuur is een advocatenkantoor dat gevestigd is in Leiden.

Mr. Himma Devkinandan

Bredewater 26

Postcode: 2715 CA

Zoetermeer

M: 06 – 1829 0898

F:  071 – 2032411

E: info@haaglandenadvocatuur.nl

KVK: 69996326